Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja

Cjevovodni transport

Cjevovodni transport

Ostali kopneni prijevoz putnika

Željeznički prijevoz putnika, međugradski

Željeznički prijevoz robe

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Cjevovodni transport

Ovaj razred uključuje:

  • transport plina, tekućina, vode, mulja i drugih roba pomoću cjevovoda

Ovaj razred također uključuje:

  • rad crpnih stanica

Ovaj razred isključuje:

  • distribuciju prirodnog ili proizvedenog plina, vode ili pare, vidi 35.22, 35.30 i 36.00
  • transport vode, tekućina itd. kamionima, vidi 49.41