Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

Mješovita proizvodnja

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)

Dorada sjemena za sjemenski materijal

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

Uzgoj višegodišnjih usjeva

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)

Ovaj razred uključuje:

  • pripremanje usjeva za primarno tržište, tj. čišćenje, orezivanje, sortiranje, dezinficiranje
  • čišćenje pamuka od sjemenja
  • pripremanje duhanskih listova, npr. sušenje
  • pripremu zrna kakaovca, npr. ljuštenje
  • premazivanje voćaka smolom

Ovaj razred isključuje:

  • pripremu poljoprivrednih proizvoda od strane proizvođača, vidi pripadajući razred u skupini 01.1, 01.2 i 01.3
  • djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva s ciljem poboljšanja kvalitete sjemenja, vidi 01.64
  • ižiljavanje i ponovno sušenje duhana, vidi 12.00
  • marketinške djelatnosti trgovačkih posrednika i zadružnih organizacija, vidi odjeljak 46
  • trgovinu na veliko poljoprivrednim sirovinama, vidi 46.2