Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

Ovaj razred uključuje djelatnosti kućanstava kao poslodavaca koja zapošljavaju poslugu kao što su kućne pomoćnice, kuhari, konobari, sobari, sluge, pralje, vrtlari, vratari, konjušari, vozači, čuvari, odgojiteljice, osobe koje čuvaju djecu, učitelji, tajnice itd. Ono omogućuje zaposlenoj posluzi da se izjasni za djelatnost kućanstva kao poslodavca u popisima stanovništva, odnosno istraživanjima, iako je riječ o poslodavcu pojedincu. Usluge ili proizvode ove djelatnosti koristi kućanstvo koje zapošljava poslugu.

Ovaj razred isključuje:

  • pružanje usluga kao što su kuhanje, vrtlarenje itd. od strane neovisnih davatelja usluga (poduzeća ili pojedinci), vidi prema vrsti usluge