Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kockanja i klađenja

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

Djelatnosti knjižnica i arhiva

Djelatnosti muzeja

Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Djelatnosti muzeja

Ovaj razred uključuje:

 • rad muzeja svih vrsta:
  • umjetničkih muzeja, muzeja nakita, namještaja, kostima, keramike, srebrnine
  • prirodoslovnih, znanstvenih i tehničkih muzeja , povijesnih muzeja, uključujući vojne muzeje
  • ostalih specijaliziranih muzeja
  • muzeja na otvorenome

Ovaj razred isključuje:

 • djelatnosti prodajnih galerija, vidi 47.78
 • restauriranje umjetničkih djela i predmeta muzejskih zbirki, vidi 90.03
 • djelatnosti knjižnica i arhiva, vidi 91.01