Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

Djelatnosti ostalih članskih organizacija

Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Djelatnosti sindikata

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Ovaj razred uključuje:

  • djelatnosti organizacija u kojima je interes članova usredotočen na razvoj i napredak poduzeća u određenom poslovnom području, u području trgovine ili poljoprivrede ili na gospodarski rast određene zemljopisne regije ili političko-teritorijalne jedinice bez obzira na vrstu poslovne djelatnosti
  • djelatnosti saveza takvih udruga
  • djelatnosti trgovačkih komora, cehova i sličnih organizacija
  • širenje informacija, predstavljanje pred vladinim tijelima, odnose s javnošću i pregovore o radu poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti sindikata, vidi 94.20