Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe

Ovaj razred uključuje djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe, odnosno koja obavljaju različite djelatnosti kojima proizvode robu za zadovoljavanje svojih osnovnih potreba. Te djelatnosti uključuju lov i skupljanje, uzgoj usjeva i stoke, izradu skloništa i odjeće te ostale robe koju kućanstva proizvode za vlastite potrebe. Ako kućanstva, osim proizvodnje robe za vlastite potrebe također proizvode robu za tržište, razvrstavaju se u odgovarajući razred djelatnosti NKD-a. Isto tako, ako se uglavnom bave proizvodnjom određene robe, razvrstavaju se u odgovarajući razred djelatnosti NKD-a.