Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Poštanske i kurirske djelatnosti

Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

Ovaj razred uključuje djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga od strane jednog ili više davatelja univerzalnih poštanskih usluga. Usluge uključuju upotrebu jedinstvene poštanske mreže, uključujući mjesta za prijam poštanskih pošiljaka, središta za razvrstavanje pošiljaka te urede za prijenos i uručenje pošiljaka. Uručenje može uključivati pismovne pošiljke, npr. pisma, razglednice, tiskanice (novine, časopisi, oglasnici, itd.), male pakete, robu ili dokumente. Također su uključene usluge usko vezane za prijenos univerzalnih poštanskih usluga. Ovaj razred uključuje:

  • prikupljanje, razvrstavljanje, prijevoz i uručenje (domaćih ili međunarodnih) pismovnih pošiljaka i paketa koje obavljaju davatelji univerzalnih poštanskih usluga. Može se uključiti jedna ili više vrsta prijevoza, a djelatnost se može obavljati vlastitim (privatnim) ili javnim prijevozom.
  • skupljanje pismovnih pošiljaka i paketa iz javnih sandučića za građanstvo ili iz poštanskog ureda

Ovaj razred isključuje:

  • poslove poštanskih žiro-računa, štednih računa i ostale financijske poslove koje obavljaju poštanski uredi, vidi 64.19