Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Djelatnosti ustanova za njegu

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

Ovaj razred uključuje djelatnosti domova i drugih ustanova koje pružaju usluge cjelodnevne skrbi (ali ne bolničke njege) za osobe s teškoćama u razvoju, duševnim oboljenjima i problemima s alkoholom, drogom ili drugim opojnim sredstvma. Te ustanove pružaju usluge smještaja, prehrane, nadzora u smislu zaštite i savjetovanje te minimalnu zdravstvenu njegu. Ovaj razred uključuje:

 • djelatnosti:
  • domova za osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
  • domova za psihički bolesne osobe
  • terapijskih zajednica za osobe s emocionalnim poremećajima (psihički nestabilne osobe) ili osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
  • domova za osobe s teškoćama u razvoju (mentalno oštećene osobe)
  • ustanova za resocijalizaciju duševno bolesnih osoba („halfway house“)

Ovaj razred također uključuje pružanje usluga cjelodnevne skrbi i liječenja za bolesnike s duševnim oboljenjima i bolesnike ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima.

Ovaj razred isključuje:

 • medicinsku skrb i zdravstvenu rehabilitaciju, vidi 86
 • psihijatrijske bolnice, vidi 86.10
 • djelatnosti privremenih skloništa za beskućnike, vidi 87.90