Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Emitiranje radijskog programa

Emitiranje televizijskog programa

Emitiranje televizijskog programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Emitiranje televizijskog programa

Ovaj razred uključuje djelatnosti izrade cjelokupnog televizijskog programa sastavljenog od kupljenih programskih emisija (npr. filmova, dokumentaraca itd.), vlastito proizvedenih programskih emisija (npr. lokalne vijesti, javljanja uživo) ili njihovom kombinacijom. Ovakav televizijski program mogu emitirati jedinice koje ga proizvode ili može biti proizveden za prijenos preko distributera kao što su kabelska poduzeća ili pružatelji usluga satelitske televizije. Program može biti opće prirode ili specijaliziran (npr. ograničenog formata, kao što su vijesti, sportski program, obrazovni program ili program za mladež). Ovaj razred uključuje izradu programa koji su korisnicima dostupni besplatno kao i izradu programa za koje se plaća pretplata. Ovdje se ubrajaju i videoprogrami koji se emitiraju na zahtjev korisnika.

Ovaj razred također uključuje emitiranje podataka povezano s emitiranjem televizijskog programa.

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju televizijskih emisija (igranih i dokumentarnih filmova, emisija uživo, promidžbenih poruka itd.) bez njihovog emitiranja, vidi razred 59.11
  • sastavljanje paketa programa i distribuciju tih paketa, bez izrade programa, vidi odjeljak 61