Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Djelatnosti pozivnih centara

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti

Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti

Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti

Ovaj razred uključuje raznovrsne djelatnosti kao što su kopiranje i priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti. Djelatnosti kopiranja/ispisivanja dokumenata koje su ovdje uključene pokrivaju samo djelatnosti kratkoročnog ispisa. Ovaj razred uključuje:

 • pripremu dokumenta
 • uređivanje dokumenta ili ispravljanje (korektura)
 • tipkanje i obradu teksta
 • tajničke pomoćne usluge
 • prijepis dokumenata i druge tajničke usluge
 • pisanje pisama ili sažetaka
 • usluge iznajmljivanja poštanskog pretinca i ostale poštanske usluge kao što su prethodno razvrstavanje, adresiranje, itd.
 • fotokopiranje
 • umnožavanje
 • izradu nacrta
 • ostale usluge kopiranja dokumenata (bez pružanja usluga tiskanja kao što su ofset ispis, brzi ispis, digitalni ispis, usluge pripreme za tisak)

Ovaj razred isključuje:

 • tiskanje dokumenata (ofset ispis, brzi ispis itd.), vidi 18.12
 • usluge pripreme za tisak, vidi 18.13
 • kreiranje i organiziranje promidžbenih kampanja poštom, vidi 73.11
 • specijalizirane stenografske usluge kao što je stenografsko bilježenje sudskih rasprava, vidi 82.99
 • javne stenografske usluge, vidi 82.99