Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja

Cjevovodni transport

Ostali kopneni prijevoz putnika

Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

Taksi služba

Željeznički prijevoz putnika, međugradski

Željeznički prijevoz robe

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

Ovaj razred uključuje:

  • kopneni prijevoz putnika gradskim i prigradskim prijevoznim sustavima. Ovdje se mogu uključiti različiti oblici kopnenog prijevoza kao što su autobusi, tramvaji, ulična vozila, trolejbusi, podzemna željeznica, nadzemna željeznica itd. Djelatnost prometa obično se realizira na redovitim linijama koje poštuju vozni red te preuzimaju i prevoze putnike na utvrđenim postajama.

Ovaj razred također uključuje:

  • linije od grada do zračne luke ili od grada do željezničkoga kolodvora
  • djelatnost uspinjača, žičara itd. ako su dio gradskoga, prigradskoga ili međugradskoga kopnenoga tranzitnog sustava

Ovaj razred isljučuje:

  • prijevoz putnika međugradskom željeznicom, vidi 49.10