Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti

Izdavanje softvera

Izdavanje ostalog softvera

Izdavanje računalnih igara

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Izdavanje ostalog softvera

Ovaj razred uključuje:

  • izdavanje standardnog softvera, spremnog za uporabu, uključujući prijevod ili prilagodbu standardnog softvera za određeno tržište, za vlastiti račun:
    • operativnih sustava
    • poslovnih i drugih aplikacija

Ovaj razred isključuje:

  • umnožavanje softvera, vidi 18.20
  • trgovinu na malo standardnim softverom, vidi 47.41
  • izradu softvera, koja nije povezana s izdavanjem, uključujući prijevod ili prilagodbu standardnog softvera za određeno tržište, uz naknadu ili na osnovi ugovora, vidi 62.01
  • pružanje usluga softvera na internetu (udomljavanje aplikacija i pružanje aplikacijskih usluga), vidi 63.11