Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem

Knjigoveške i srodne usluge

Ostalo tiskanje

Tiskanje novina

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

Umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Knjigoveške i srodne usluge

Ovaj razred uključuje:

  • uvezivanje otisnutih listova, izradu oglednih primjeraka i dotiskivanje, npr. uvezivanje knjiga, brošura, časopisa, kataloga itd., slaganje, rezanje i orezivanje, spajanje, šivanje, bušenje, rezanje i postavljanje naslovnice, lijepljenje, uspoređivanje, zlatotisak, spiralni uvez i uvezivanje plastičnom žicom
  • uvezivanje i dovršavanje tiskanog papira ili kartona, slaganje, tiskanje, bušenje, probijanje rupa, perforiranje, reljefno tiskanje, lijepljenje, lameliranje
  • završne radove na CD-ROM-u
  • završne poštanske radove kao što su standardiziranje, priprema omotnica i adresiranje
  • ostale završne djelatnosti kao što su stavljanje u kalup, utiskivanje ili otiskivanje, brailovo kopiranje