Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Poslovanje nekretninama

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

Ovaj razred uključuje:

  • kupnju i prodaju vlastitih nekretnina:
    • stambenih zgrada i stanova
    • nestambenih zgrada, uključujući izložbene prostore, vlastite skladišne prostore, trgovačke centre
    • zemljišta

Ovaj razred također uključuje

  • parcelizaciju zemljišta bez opremanja zemljišta potrebnom infrastrukturom

Ovaj razred isključuje:

  • organizaciju izvedbe projekata za zgrade radi kasnije prodaje građevine, vidi 41.10
  • parcelizaciju zemljišta i opremanje zemljišta potrebnom infrastrukturom, vidi 42.99