Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

Mješovita proizvodnja

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

Uzgoj višegodišnjih usjeva

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

Ovaj razred uključuje:

  • lov i stupičarenje na komercijalnoj osnovi
  • hvatanje životinja zbog prehrane, krzna, kože, znanstvenog istraživanja, za zoološke vrtove ili kućne ljubimce
  • proizvodnju krzna, koža od gmazova i ptičjih koža od odstrijeljenih ili uhvaćenih životinja

Ovaj razred također uključuje:

  • ulov morskih sisavaca na obali, npr. morževa i tuljana

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju krzna, koža gmazova i ptičjih koža od uzgajanih životinja, vidi skupinu 01.4
  • uzgoj divljih životinja na farmama, vidi 01.49
  • ulov kitova, vidi 03.11
  • proizvodnju koža i krzna u klaonicama, vidi 10.11
  • sportsko-rekreativni lov i uslužne djelatnosti povezane s njim, vidi 93.19
  • uslužne djelatnosti vezane za promociju lova i stupičarenja, vidi 94.99