Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Ribarstvo

Akvakultura

Morska akvakultura

Slatkovodna akvakultura

Ribolov

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Morska akvakultura

Ovaj razred uključuje:

  • uzgoj riba u morskoj vodi,m uključujući uzgoj morskih ukrasnih ribica
  • proizvodnju mrijesti školjkaša (kamenice, dagnje itd.), mladih jastoga i škampa (nakon stadija larve) i riblje mlađi
  • uzgoj morskih algi i ostaloga jestivoga morskog raslinja
  • uzgoj rakova, školjaka, mekušaca i ostalih morskih životinja

Ovaj razred također uključuje:

  • djelatnosti akvakulture u boćatim vodama
  • djelatnosti akvakulture u bazenima ili rezervoarima sa slanom vodom
  • usluge u vezi s upravljanjem morskim mrjestilištima
  • usluge u vezi s upravljanjem farmama morskih crva

Ovaj razred isključuje:

  • uzgoj žaba, vidi 03.22
  • rad rezervata za sportski ribolov, vidi 93.19