Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Obrada i zbrinjavanje otpada

Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada

Oporaba materijala

Skupljanje otpada

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Uklanjanje otpadnih voda

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada

Ovaj razred uključuje obradu i odlaganje čvrstog ili ostaloga opasnog otpada prije odlaganja, npr. eksplozivnog, oksidirajućeg, zapaljivog, otrovnog, iritirajućeg, kancerogenog, korozivnog, infektivnog otpada ili ostalih supstancija i pripravaka štetnih za ljudsko zdravlje i okoliš. Ovaj razred uključuje:

 • rad uređaja za obradu opasnog otpada
 • obradu i odlaganje toksičnih živih ili mrtvih životinja i drugoga kontaminiranog otpada
 • spaljivanje opasnog otpada
 • odlaganje dotrajalih proizvoda kao što su hladnjaci kako bi se eliminirao utjecaj štetnog otpada
 • obradu, odlaganje i skladištenje radioaktivnoga nuklearnog otpada uključujući:
  • obradu i odlaganje prijelaznoga radioaktivnog otpada, tj. radioaktivni otpad koji se razgrađuje unutar razdoblja
  • prijevoz iz bolnica
  • enkapsulaciju, pripremanje i ostalu obradu nuklearnog otpada za skladištenje

Ovaj razred isključuje:

 • ponovnu obradu nuklearnoga goriva, vidi 20.13
 • spaljivanje neopasnog otpada, vidi 38.21
 • dekontaminiranje, čišćenje zemlje i vode; smanjenje toksičnog materijala, vidi 39.00