Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

Smještaj

Hoteli i sličan smještaj

Kampovi i prostori za kampiranje

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

Ostali smještaj

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

Ovaj razred uključuje pružanje usluga smještaja u pravilu na dnevnoj ili tjednoj osnovi, uglavnom za kratki boravak posjetitelja, u prostorijama koje se sastoje od namještenih soba ili prostora za boravak/blagovanje i spavanje, s opremom za kuhanje ili s potpuno opremljenim kuhinjama. Mogu izgledati kao apartmani ili stanovi u malim samostojećim, višefunkcionalnim zgradama ili skupinama zgrada, samostojećim bungalovima ili seoskim kućama i kolibama. Pruža se vrlo mali broj komplementarnih usluga, ako se uopće ikakve pružaju. Ovaj razred uključuje smještaj u:

  • dječjim i ostalim odmaralištima
  • bungalovima
  • seoskim kućama i kolibama bez usluga održavanja
  • omladinskim hostelima i planinarskim domovima

Ovaj razred isključuje:

  • pružanje usluga smještaja za kraći boravak s dnevnim čišćenjem, pospremanjem kreveta, uslugama hrane i pića, vidi 55.10
  • pružanje usluga smještaja u kućama te namještenim ili nenamještenim stanovima ili apartmanima za stalni boravak, u pravilu na dnevnoj ili godišnjoj osnovi, vidi odjeljak 68