Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Održavanje i popravak motornih vozila

Održavanje i popravak motornih vozila

Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila

Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala

Trgovina motornim vozilima

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umjetnost, zabava i rekreacija

Održavanje i popravak motornih vozila

Ovaj razred uključuje:

 • održavanje i popravak motornih vozila:
  • mehaničke popravke
  • električarske popravke
  • popravke elektroničkih sustava ubrizgavanja
  • redovito servisiranje
  • popravak karoserije
  • popravak dijelova motornih vozila
  • pranje, poliranje itd.
  • prskanje i bojenje
  • popravak vjetrobrana i prozora
  • popravak sjedala motornih vozila
 • popravak vanjskih i unutarnjih guma te podešavanje i zamjenu guma
 • zaštitu od korozije
 • ugradnju dijelova i pribora koja nije dio proizvodnog procesa

Ovaj razred isključuje:

 • protektiranje guma, vidi 22.11
 • vuču vozila i pomoć na cesti, vidi 52.21
 • redoviti tehnički pregled motornih vozila, vidi 71.20