Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Djelatnosti čišćenja

Osnovno čišćenje zgrada

Ostale djelatnosti čišćenja

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

Upravljanje zgradama

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Osnovno čišćenje zgrada

Ovaj razred uključuje:

 • opće (nespecijalizirano) čišćenje svih vrsta zgrada kao što su:
  • uredi
  • kuće ili stanovi
  • tvornice
  • prodavaonice
  • ustanove
 • opće (nespecijalizirano) čišćenje drugih poslovnih prostora, te stambenih zgrada s više stanova Ove se djelatnosti uglavnom odnose na unutrašnje čišćenje zgrada, iako mogu uključivati i čišćenje povezanih vanjskih dijelova kao što su prozori ili prolazi.

Ovaj razred isključuje:

 • specijalizirano čišćenje, kao što je čišćenje prozora, dimnjaka, kamina, raznih vrsta peći, uključujući i peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih cijevi, ispušnih jedinica, vidi 81.22