Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Prerađivačka industrija, d. n.

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

Proizvodnja metla i četaka

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

Proizvodnja sportske opreme

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostala prerađivačka industrija, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju zaštitne sigurnosne opreme
  • proizvodnju vatrootporne i zaštitne sigurnosne odjeće
  • proizvodnju sigurnosnih pojaseva za potrebe sporta ili radnog mjesta
  • proizvodnju pojaseva za spašavanje
  • proizvodnju plastičnih pokrivala za glavu i ostale osobne sigurnosne opreme od plastike (npr. kaciga za atletičare)
  • proizvodnju zaštitnih odijela za vatrogasce
  • proizvodnju metalnih sigurnosnih kaciga i ostale zaštitne opreme za osobnu sigurnost
  • proizvodnju ušnih i nosnih čepova (npr. za bazene i zaštitu od buke)
  • proizvodnju gas-maski
 • proizvodnju pera i olovaka svih vrsta bez obzira na to jesu li mehaničke ili ne
 • proizvodnju uložaka za olovke
 • proizvodnju žigova za datiranje, pečaćenje, ili numeriranje, ručnih naprava za otiskivanje natpisa ili garnitura za ručno otiskivanje, vrpca za pisaće strojeve i jastučića za žigove
 • proizvodnju globusa
 • proizvodnju kišobrana, suncobrana, štapova za hodanje, nogu za stolice
 • proizvodnju dugmadi, drukera, patentnih zatvarača, nitna, velikih kopči
 • proizvodnju upaljača za cigarete
 • proizvodnju predmeta za osobnu upotrebu: lula, češljeva, ukosnica, mirisnih ukrasa, termoboca i drugih termoposuda za osobnu upotrebu ili za kućanstvo, vlasulja, lažnih brada, trepavica
 • proizvodnju raznovrsnih predmeta: svijeća, voštanica i slično, umjetnog cvijeća, voća i lišća, ukrasa, ručnih sita i rešeta, krojačkih lutaka, pogrebnih lijesova itd.
 • proizvodnju košara za cvijeće, buketa, vijenaca i sličnih proizvoda
 • djelatnosti prepariranja

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju fitilja za upaljače, vidi 13.96
 • proizvodnju radnih odijela i radne odjeće (npr. laboratorijske kute, odijela, uniforme), vidi 14.12
 • proizvodnju noviteta od papira, vidi 17.29