Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Djelatnosti ustanova za njegu

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Ovaj razred uključuje djelatnosti cjelodnevne skrbi za osobe koje nisu sposobne u potpunosti se brinuti o sebi ili koje ne žele živjeti samostalno, osim za starije i nemoćne osobe. Ovaj razred uključuje:

 • djelatnosti koje se pružaju neprekidno 24 sata kako bi se osigurala socijalna pomoć djeci, starijima i osobama s ograničenom sposobnošću da se same brinu o sebi, ali pri čemu ni liječenje ni obrazovanje nisu važni elementi:
  • u domovima za djecu (za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi)
  • u privremenim skloništima za beskućnike
  • u ustanovama koje se brinu o samohranim nezaposlenim majkama i njihovoj djeci Djelatnosti mogu provoditi vladini uredi ili privatne organizacije.

Ovaj razred također uključuje:

 • djelatnosti:
  • ustanova za resocijalizaciju za osobe sa socijalnim ili osobnim problemima
  • ustanova za resocijalizaciju za počinitelje kaznenih djela i prekršaja
  • odgojnih domova za maloljetnike

Ovaj razred isključuje:

 • financiranje i upravljanje programima obveznoga socijalnog osiguranja, vidi 84.30
 • djelatnosti ustanova za njegu, vidi 87.10
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom, vidi 87.30
 • djelatnosti u vezi s posvajanjem djece, vidi 88.99
 • djelatnosti privremenog smještaja za žrtve velikih nesreća, vidi 88.99