Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kockanja i klađenja

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Sportske djelatnosti

Djelatnosti sportskih klubova

Fitnes centri

Ostale sportske djelatnosti

Rad sportskih objekata

Zabavne i rekreacijske djelatnosti

Ostale sportske djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

 • djelatnosti izvođenja i promicanja sportskih događaja, u sportskim objektima ili izvan njih
 • djelatnosti samostalnih sportaša, sudaca, mjeritelja vremena itd.
 • djelatnosti sportskih liga i sportskih saveza
 • djelatnosti povezane s promicanjem sportskih natjecanja
 • djelatnosti staja za trkaće konje, štenara i sportskih garaža
 • rad lovišta i rezervata za sportski ribolov
 • djelatnosti planinskih vodiča
 • pomoćne djelatnosti u sportskom ili rekreacijskom lovu i ribolovu

Ovaj razred isključuje:

 • iznajmljivanje sportske opreme, vidi 77.21
 • djelatnosti škola za razne sportove i igre, vidi 85.51
 • djelatnosti sportskih instruktora, učitelja, trenera, vidi 85.51
 • organiziranje i vođenje sportskih natjecanja na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za profesionalce ili amatere, od strane sportskih klubova u njihovim vlastitim sportskim objektima ili izvan njih, vidi 93.11 i 93.12
 • djelatnosti rekreacijskih parkova i plaža, vidi 93.29