Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Fotografske djelatnosti

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

Ovaj razred uključuje razne uslužne djelatnosti koje se uobičajeno pružaju komercijalnim potrošačima. Uključuje djelatnosti koje zahtijevaju veće stručne, znanstvene i tehničke vještine međutim ne uključuju tekuće, rutinske poslove koji su obično kratkog trajanja. Ovaj razred uključuje:

 • djelatnosti poslovnog posredovanja, tj. organiziranje kupnje i prodaje malih i srednje velikih poslovnih subjekata, uključujući i privatne prakse, osim posredovanja u poslovanju nekretninama
 • djelatnosti posredovanja u vezi s patentima (organiziranje kupnje i prodaje patenata)
 • djelatnosti procjene, osim za nekretnine ili osiguranje (npr. za antikvitete, nakit itd.)
 • reviziju računa i informacije o naknadama za prijevoz robe (vozarini)
 • djelatnosti prognoziranja vremena
 • savjetovanje u području zaštite i sigurnosti
 • savjetovanje u području poljoprivrede
 • savjetovanje u području zaštite okoliša
 • ostalo tehničko savjetovanje
 • djelatnosti savjetnika, osim u području arhitektonskih djelatnosti, inženjerstva i poslovnog upravljanja
 • djelatnosti kvantitativnih procjenitelja

Ovaj razred također uključuje:

 • djelatnosti agenata i agencija koje zastupaju osobe radi dobivanja angažmana u filmskim, kazališnim ili drugim predstavama ili u sportu te plasiraju knjige, igrokaze, umjetnička djela, fotografije itd., izdavačima, redateljima itd.

Ovaj razred isključuje:

 • trgovinu na veliko rabljenim motornim vozilima putem dražbi, vidi 45.1
 • dražbe preko interneta (u vezi s trgovinom na malo), vidi 47.91
 • djelatnosti dražbovaonica (aukcijskih kuća) u vezi s trgovinom na malo, vidi 47.79
 • djelatnosti posrednika u poslovanju nekretninama, vidi 68.31
 • knjigovodstvene djelatnosti, vidi 69.20
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, vidi 70.22
 • arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo i s njima povezano tehničko savjetovanje, vidi 71.1
 • izradu nacrta za strojeve i industrijski dizajn, vidi 71.12 i 74.10
 • veterinarsko ispitivanje i kontrolu proizvodnje hrane, vidi 71.20
 • kreiranje i postavljanje reklama u medijima i na otvorenim prostorima, vidi 73.11
 • uređivanje štandova te ostalih objekata i prostora, vidi 73.11
 • organiziranje sastanaka i poslovnih sajmova, vidi 82.30
 • djelatnosti samostalnih dražbovatelja, vidi 82.99
 • upravljanje programima lojalnosti, vidi 82.99
 • savjetovanje u vezi s kreditiranjem i dugovanjima, vidi 88.99