Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Djelatnosti bežične telekomunikacije

Djelatnosti satelitske telekomunikacije

Djelatnosti žičane telekomunikacije

Ostale telekomunikacijske djelatnosti

Ostale telekomunikacijske djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale telekomunikacijske djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

  • pružanje specijaliziranih telekomunikacijskih usluga, kao što su satelitsko praćenje, telemetrija (daljinsko mjerenje) te rad radarskih postaja
  • rad satelitskih postaja i pripadajuće opreme povezanih s jednim ili više zemaljskih komunikacijskih sustava koji mogu prenositi telekomunikacije na satelitske sustave i primati telekomunikacije sa satelitskih sustava
  • pružanje pristupa internetu preko mreža između korisnika i davatelja usluge koji nije u vlasništvu ili ga ne kontrolira davatelj usluge, primjerice pristup internetu biranjem broja (dial-up) itd.
  • pružanje telekomunikacijskih usluga preko postojećih telekomunikacijskih veza:
    • pružanje usluga VOIP-a (Voice Over Internet Protocol – internetska telefonija)
  • preprodaju telekomunikacijskih kapaciteta (tj. kupnju i preprodaju mrežnoga kapaciteta bez pružanja dodatnih usluga)

Ovaj razred isključuje:

  • pružanje pristupa internetu od strane operatera telekomunikacijske infrastrukture, vidi 61.10, 61.20, 61.30