Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi

Elektroinstalacijski radovi

Ostali građevinski instalacijski radovi

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu

Završni građevinski radovi

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostali građevinski instalacijski radovi

Ovaj razred uključuje postavljanje ostale opreme u zgradama i građevinama niskogradnje, osim uvođenja električnih instalacija, instalacija vodovoda, kanalizacije i plina, sustava za grijanje i klimatizaciju ili instaliranja industrijskih strojeva i opreme. Ovaj razred uključuje:

 • postavljanje u zgradama ili drugim građevinama:
  • dizala i pokretnih stepenica, uključujući popravak i održavanje
  • automatskih vrata i vrata na senzor
  • gromobrana
  • sustava za centralno usisavanje
  • toplinske, zvučne i vibracijske izolacije

Ovaj razred isključuje:

 • instaliranje industrijskih strojeva i opreme, vidi 33.20