Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja

Cjevovodni transport

Ostali kopneni prijevoz putnika

Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

Taksi služba

Željeznički prijevoz putnika, međugradski

Željeznički prijevoz robe

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • ostali kopneni prijevoz putnika:
  • redoviti autobusni prijevoz, dugolinijski
  • čarterske vožnje, izlete i druge povremene prijevozne usluge
  • prijevozna sredstva unutar aerodroma
 • rad žičara, sedežnica, skijaških žičara i vučnica ako nisu dio gradskog ili prigradskog tranzitnog sustava

Ovaj razred također uključuje:

 • prijevoz školskim autobusima i autobusima za prijevoz radnika na posao
 • prijevoz putnika vozilima pomoću ljudske ili životinjske snage (rikše ili zaprežna kola)

Ovaj razred isključuje:

 • prijevoz vozilima hitne medicinske pomoći, vidi 86.90