Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.

Pogrebne i srodne djelatnosti

Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Pogrebne i srodne djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

 • pokapanje i spaljivanje ljudskih leševa te srodne djelatnosti:
  • pripremanje mrtvaca za pokapanje ili spaljivanje, usluge balzamiranja
  • usluge mrtvozornika
  • usluge pokapanja i spaljivanja mrtvaca
  • iznajmljivanje opremljenog prostora u mrtvačnici
 • iznajmljivanje ili prodaju grobova
 • održavanje grobova i mauzoleja
 • pokapanje i spaljivanje uginulih životinja (kućnih ljubimaca)

Ovaj razred isključuje:

 • vjerske pogrebne usluge, vidi 94.91
 • uređenje groblja, vidi 81.30