Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje

Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

Vađenje metalnih ruda

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Vađenje ugljena i lignita

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje

Ovaj razred uključuje:

  • pomoćne usluge uz naplatu ili na osnovi ugovora, za potrebe rudarskih djelatnosti odjeljaka 05, 07 ili 08
    • usluge ispitivanja (pronalaženja), npr. metodom tradicionalnog istraživanja rudnih ležišta kao što su uzimanje uzoraka stijena i geološkim analizama na budućim nalazištima
    • usluge drenaže i crpljenja, uz naplatu ili na osnovi ugovora
    • pokusno bušenje i sondiranje

Ovaj razred isključuje:

  • upravljanje rudnicima ili kamenolomima uz naplatu ili na osnovi ugovora, vidi odjeljke 05, 07 ili 08
  • specijalizirane popravke strojeva za rudarstvo, vidi 33.12
  • usluge geofizičkih istraživanja, uz naplatu ili na osnovi ugovora, vidi 71.12