Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

Mješovita proizvodnja

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)

Dorada sjemena za sjemenski materijal

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

Uzgoj višegodišnjih usjeva

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

Ovaj razred uključuje:

 • poljoprivredne djelatnosti, uz naplatu ili na osnovi ugovora:
  • pripremu zemljišta
  • sjetvu/sadnju usjeva
  • njegu usjeva
  • zaprašivanje usjeva, uključujući iz zraka
  • orezivanje voćaka i vinove loze
  • presađivanje riže, prorjeđivanje repe
  • žetvu/berbu
  • zaštitu od štetočina (uključujući zečeve) u vezi s poljoprivredom
 • održavanje poljoprivrednog zemljišta u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju
 • rukovanje poljoprivrednom opremom za navodnjavanje

Ovaj razred također uključuje:

 • unajmljivanje poljoprivrednih strojeva s rukovateljem i poljoprivrednicima

Ovaj razred isključuje:

 • djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva, vidi 01.63
 • drenažne radove na poljoprivrednom zemljištu, vidi 43.12
 • projektiranje krajolika, vidi 71.11
 • djelatnosti agronoma i agroekonomista, vidi 74.90
 • sadnju i uređivanje krajolika (vrtova, parkova, zelenih površina), vidi 81.30
 • organiziranje poljoprivrednih smotri i sajmova, vidi 82.30