Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

Mješovita proizvodnja

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)

Dorada sjemena za sjemenski materijal

Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva

Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

Uzgoj višegodišnjih usjeva

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja

Ovaj razred uključuje:

 • poljoprivredne djelatnosti uz naplatu ili na osnovi ugovora:
  • djelatnosti usmjerene na rasplođivanje te rast i obujam stočarske proizvodnje
  • usluge testiranja stada, vođenja stada, usluge iznajmljivanja polja za ispašu, kastriranje peradi, čišćenje peradarnika itd.
  • djelatnosti umjetnog osjemenjivanja
  • djelatnosti vezane za brigu o ergeli konja
  • šišanje ovaca
  • hranidbu i brigu o domaćim životinjama

Ovaj razred također uključuje:

 • djelatnosti potkivanja

Ovaj razred isključuje:

 • davanje u najam prostora za hranidbu životinja, vidi 68.20
 • veterinarske djelatnosti, vidi 75.00
 • cijepljenje životinja, vidi 75.00
 • iznajmljivanje životinja (npr. stada), vidi 77.39
 • hranidbu kućnih ljubimaca, vidi 96.09