Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Popravak računala i komunikacijske opreme

Popravak komunikacijske opreme

Popravak računala i periferne opreme

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Popravak računala i periferne opreme

Ovaj razred uključuje popravak elektroničke opreme kao što su računala i računalni strojevi te periferna oprema. Ovaj razred uključuje popravak i održavanje:

 • stolnih računala
 • prijenosnih računala
 • magnetskih diskovnih pogona, memorijskih štapića (flash drive uređaji) i ostalih uređaja za pohranu podataka
 • optičkih diskovnih pogona (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
 • pisača
 • monitora
 • tipkovnica
 • miševa, palica za igru (joystick) i pomičnih kuglica (trackball)
 • unutarnjih i vanjskih računalnih modema
 • računalnih terminala za posebne namjene
 • računalnih poslužitelja
 • skenera, uključujući čitače linijskih kodova
 • čitača pametnih kartica
 • kaciga za virtualnu stvarnost
 • računalnih projektora (videoprojektora)

Ovaj razred također uključuje popravak i održavanje:

 • računalnih terminala kao što su bankomati uređaja namijenjenih elektroničkom plaćanju roba i usluga na prodajnim mjestima (POS terminali), mehanički neupravljanih
 • dlanovnika

Ovaj razred isključuje

 • popravak i održavanje modema, vidi 95.12