Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme

Popravak električne opreme

Popravak elektroničke i optičke opreme

Popravak i održavanje brodova i čamaca

Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava

Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica

Popravak ostale opreme

Popravak proizvoda od metala

Popravak strojeva

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Popravak strojeva

Ovaj razred uključuje popravak i održavanje industrijskih strojeva i opreme kao što su oštrenje i instaliranje komercijalnih i industrijskih strojnih lopatica i pila ili obavljanje usluga popravka lemilica (npr. samohodnih, običnih); popravak poljoprivrednih i ostalih teških i industrijskih strojeva i opreme (npr. viličara i ostale opreme za rukovanje materijalima, alatnih strojeva, opreme za komercijalne hladnjake, opreme za građevinarstvo i rudarske strojeve). Uključuje strojeve i opremu odjeljka 28. Ovaj razred uključuje:

 • popravak i održavanje ne samohodnih motora
 • popravak i održavanje crpki i pripadajuće opreme
 • popravak prijenosnih i upravljačkih elemenata
 • popravak cijevi
 • popravak zupčanika i dijelova za vožnju
 • popravak i održavanje industrijskih procesnih peći
 • popravak i održavanje opreme za rukovanje materijalima, uključujući dizala i pokretne stepenice
 • popravak i održavanje opreme za komercijalne hladnjake i opreme za pročišćavanje zraka
 • popravak i održavanje strojeva opće namjene komercijalnog tipa
 • popravak ostalih ručnih alata na električni pogon
 • popravak i održavanje strojnih alata te pribora za rezanje i oblikovanje metala
 • popravak i održavanje ostalih strojnih alata
 • popravak i održavanje poljoprivrednih traktora
 • popravak i održavanje poljoprivrednih strojeva i strojeva za šumarstvo i strojeva za rušenje stabala
 • popravak i održavanje strojeva za metalurgiju
 • popravak i održavanje strojeva za rudnike, za građevinarstvo te za naftna i plinska polja
 • popravak i održavanje strojeva za obradu hrane, pića i duhana
 • popravak i održavanje strojeva za proizvodnju tekstilne i kožne odjeće
 • popravak i održavanje strojeva za proizvodnju papira
 • popravak i održavanje strojeva za proizvodnju plastike i gume
 • popravak i održavanje ostalih strojeva za specijalne namjene iz odjeljka 28
 • popravak i održavanje opreme za vaganje
 • popravak i održavanje aparata za prodaju robe
 • popravak i održavanje registar-blagajni
 • popravak i održavanje fotokopirnih uređaja
 • popravak kalkulatora, elektroničkih ili neelektroničkih
 • popravak pisaćih strojeva

Ovaj razred isključuje:

 • popravak i održavanje peći i ostale opreme za grijanje, vidi 43.22
 • instaliranje, popravak i održavanje dizala i pokretnih stepenica, vidi 43.29
 • popravak računala, vidi 95.11