Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Djelatnosti upravljanja fondovima

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima

Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja

Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima

Procjena rizika i štete

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Procjena rizika i štete

Ovaj razred uključuje pružanje administrativnih usluga osiguranja, kao što su procjena i podmirenje potraživanja od osiguranja. Ovaj razred uključuje:

 • procjenu potraživanja od osiguranja:
  • usklađivanja odšteta
  • procjenu rizika
  • obračun rizika i štete
  • procjenu havarije i gubitka
 • podmirenje potraživanja od osiguranja

Ovaj razred isključuje:

 • procjenu nekretnina, vidi 68.31
 • procjenu za ostale svrhe, vidi 74.90
 • istražne djelatnosti, vidi 80.30