Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Lijevanje metala

Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora

Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora

Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika

Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora

Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju bešavnih cijevi s cirkularnim ili necirkularnim križnim profilom te praznih cirkularnih križnih profila za daljnju obradu toplim oblikovanjem, vrućom ekstruzijom ili nekim drugim vrućim postupkom za intermedijarni proizvod koji se može dobiti toplim oblikovanjem ili stalnim lijevanjem
  • proizvodnju bešavnih cijevi toplim valjanjem, toplim protiskivanjem ili toplim izvlačenjem ili hladnim izvlačenjem i hladnim valjanjem cirkularnih križnih praznih profila
  • proizvodnju zavarenih cijevi, vanjskog promjera većeg od 406.4 mm, hladnim izvlačenjem i hladnim valjanjem
  • proizvodnju zavarenih cijevi, vanjskog promjera manje ili jednako 406.4 mm cirkularnih križnih profila izvlačenjem i hladnim valjanjem, proizvodnju longitudinalno zavarenih cijevi hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem, odnosno nakon oblikovanja toplom redukcijom ili hladnim vučenjem
  • proizvodnju zavarenih cijevi vanjskog promjera manjeg ili jednako 406.4 mm toplim ili hladnim oblikovanjem te longitudinalno zavarenih i isporučenih za daljnju proizvodnju, hladnim izvlačenjem i hladnim valjanjem longitudinalno zavarenih i isporučenih kao zavareni proizvod ili dostavljenih za daljnju proizvodnju, hladnim izvlačenjem i hladnim valjanjem oblikovanih u cijevi za necirkularni profil
  • proizvodnju plosnatih prirubnica i prirubnica s kovanim obručem od čelika
  • proizvodnju pribora za cijevi kao što koljena i nastavci, toplim valjanjem bešavnih cijevi od čelika
  • proizvodnju navojnica i ostalih cijevi ili pribora za cijevi od čelika

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju bešavnih cijevi od centrifugalno lijevanog čelika, vidi 24.52