Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila

Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja motornih vozila

Proizvodnja motornih vozila

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja motornih vozila

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju putničkih vozila
 • proizvodnju komercijalnih vozila:
  • kamiona, teretnjaka, cestovnih traktora za poluprikolice itd.
 • proizvodnju autobusa, trolejbusa i kočija
 • proizvodnju motora za motorna vozila
 • proizvodnju šasija za motorna vozila
 • proizvodnju ostalih motornih vozila:
  • vozila za snijeg, vozila za golf, amfibijskih vozila
  • vatrogasnih vozila, vozila za čišćenje ulica, pokretnih knjižnica, armiranih vozila itd.
  • kamiona za miješanje betona
 • ATV (motocikla), gokarta i slično, uključujući trkaća vozila

Ovaj razred također uključuje:

 • tvornice za poboljšanje karakteristika motora motornih vozila

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju električnih motora (osim startnih motora), vidi 27.11
 • proizvodnju svjetlosne opreme za motorna vozila, vidi 27.40
 • proizvodnju klipova i klipnih prstenova te karburatora, vidi 28.11
 • proizvodnju poljoprivrednih traktora, vidi 28.30
 • proizvodnju traktora koji se koriste u građevinarstvu i rudarstvu, vidi 28.92
 • proizvodnju kamiona za istovar, vidi 28.92
 • proizvodnju karoserija za motorna vozila, vidi 29.20
 • proizvodnju električnih dijelova za motorna vozila, vidi 29.31
 • proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila, vidi 29.32
 • proizvodnju tenkova i ostalih vojnih borbenih vozila, vidi 30.40
 • održavanje, popravak i rekonstrukciju motornih vozila, vidi 45.20