Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova

Proizvodnja komunikacijske opreme

Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računala i periferne opreme

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Ovaj razred uključuje proizvodnju optičkih instrumenata i leća kao što su dalekozori, mikroskopi (osim elektrona, protona), teleskopa, prizmi i leća (osim oftalmoloških); premazivanje ili poliranje leća (osim oftalmoloških), ugradnju leća (osim oftalmoloških), i proizvodnju fotografske opreme kao što su kamere i svjetlomjeri. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju optičkih ogledala
 • proizvodnju optičkih nišana
 • proizvodnju optičke opreme za pozicioniranje
 • proizvodnju instrumenata s optičkim povećalima
 • proizvodnju optičkih uređaja s preciznim alatima
 • proizvodnju optičkih komparatera
 • proizvodnju kamera (optičkih i digitalnih)
 • proizvodnju projektora za prikazivanje filmova i slajdova
 • proizvodnju grafoskopa
 • proizvodnju mjernih optičkih i sigurnosnih uređaja i instrumenata (npr. protupožarnih uređaja, fotografskih svjetlomjera, daljinara)
 • proizvodnju leća, optičkih mikroskopa, dalekozora i teleskopa
 • proizvodnju laserskih sklopova

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju računalnih projektora, vidi 26.20
 • proizvodnju komercijalnih televizora i videokamera, vidi 26.30
 • proizvodnju videokamera za kućnu upotrebu, vidi 26.40
 • proizvodnju kompletne opreme koja se koristi laserskim komponentama, vidi razred prerađivačke industrije prema vrsti strojeva (npr. medicinske laserske opreme, vidi 26.60)
 • proizvodnju fotokopirnih uređaja, vidi 28.23
 • proizvodnju oftalmoloških proizvoda, vidi 32.50