Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala

Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda

Proizvodnja metalnih konstrukcija

Proizvodnja oružja i streljiva

Proizvodnja oružja i streljiva

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja oružja i streljiva

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju teškog oružja (artiljerije, mobilnog oružja, lansirnih raketa, torpednih cijevi, teških strojnica)
 • proizvodnju malog oružja (revolvera, pušaka, lakih strojnica)
 • proizvodnju zračnih ili plinskih revolvera i pištolja
 • proizvodnju ratnog streljiva

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju vatrenog oružja i streljiva za potrebe lova, sporta ili radi zaštite
 • proizvodnju eksplozivnih naprava kao što su bombe, mine i torpeda

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju udarnih kapsula, detonatora i signalnih lampi, vidi 20.51
 • proizvodnju sablji, mačeva, bajuneta itd., vidi 25.71
 • proizvodnju oružanih vozila za prijevoza novčanica ili vrijednih predmeta, vidi 29.10
 • proizvodnju svemirskih letjelica, vidi 30.30
 • proizvodnju tenkova i ostalih vozila koja se koriste u borbi, vidi 30.40