Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Piljenje i blanjanje drva

Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

Proizvodnja ambalaže od drva

Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

Proizvodnja sastavljenog parketa

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju drvenih dobara ponajprije namijenjenih uporabi u industriji građevinarstva:
  • traverza, greda, krovnih konstrukcija
  • lijepljenih laminiranih i povezanih metalom te montažnih nosača od drva
  • vrata, prozora, kapaka i njihovih okvira, sa ili bez sadržaja metalnih dijelova kao što su zglobovi, brave itd.
  • stuba, ograda
  • tokarski profila od drva, šindre i cijepanog (tesanog) drva
 • proizvodnju montažnih kuća i njihovih elemenata, pretežno od drva, npr. sauna
 • proizvodnju pokretnih kuća
 • proizvodnju drvenih pregrada (osim samostojećih)

Ovaj razred isključuje:

 • izradu kuhinjskog namještaja, polica za knjige, ormara za odjeću itd., vidi 31.01, 31.02, 31.09
 • izradu samostojećih drvenih pregrada, vidi 31.01, 31.02, 31.09