Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Proizvodnja mliječnih proizvoda

Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Prerada čaja i kave

Proizvodnja gotove hrane i jela

Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane

Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

Proizvodnja šećera

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda

Proizvodnja pripremljene hrane za životinje

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju juha od povrća i mesa
 • proizvodnju umjetnog meda i karamela
 • proizvodnju lako pokvarljivih gotovih jela kao što su:
  • sendviči
  • svježa (nepečena) pizza
 • proizvodnju dodataka hrani i drugih proizvoda hrane, d. n.

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju kvasca
 • proizvodnju ekstrakata i sokova od mesa, riba, rakova ili mekušaca
 • proizvodnju nadomjestaka mlijeka i sira
 • proizvodnju proizvoda od jaja, albumina od jaja
 • proizvodnju umjetnih koncentrata

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju lako pokvarljive gotove hrane od voća i povrća, vidi 10.39
 • proizvodnju smrznutih pizza, vidi 10.85
 • proizvodnju alkoholnih pića, pive, vina i osvježavajućih pića, vidi odjeljak 11