Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja kuhinjskog namještaja

Proizvodnja madraca

Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

Proizvodnja ostalog namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalog namještaja

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju sofa, sofa-kreveta i sofa-sjedala
 • proizvodnju vrtnih stolica i sjedala
 • proizvodnju namještaja za spavaće sobe, sobe za dnevni boravak, vrtove itd.
 • proizvodnju ormarića za šivaće strojeve, televizore itd.

Ovaj razred također uključuje:

 • dovršavanje namještaja kao što je tapeciranje stolica i sjedala
 • dovršavanje namještaja u obliku prskanja, bojanja, francuskog poliranja i tapeciranja

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju jastuka, jastučića, popluna i perina, vidi 13.92
 • proizvodnju namještaja od keramike, betona ili kamena, vidi 23.42, 23.69, 23.70
 • proizvodnju svjetiljaka i pribora za rasvjetu, vidi 27.40
 • proizvodnju sjedala za automobile, vidi 29.32
 • proizvodnju sjedala za vlakove, vidi 30.20
 • proizvodnju sjedala za zrakoplove, vidi 30.30
 • ponovno tapeciranje i restauriranje namještaja, vidi 95.24