Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja pića

Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda

Proizvodnja piva

Proizvodnja slada

Proizvodnja vina od grožđa

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda

Ovaj razred uključuje proizvodnju bezalkoholnih napitaka (osim bezalkoholne pive i vina):

 • proizvodnju prirodne mineralne vode i ostale flaširane vode
 • proizvodnju osvježavajućih napitaka:
  • bezalkoholne aromatizirane ili zaslađene vode: limunade, oranžade, kole, ledenih čajeva, tonika itd.

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju soka od voća i povrća, vidi 10.32
 • proizvodnju na mlijeku baziranih pića, vidi 10.51
 • proizvodnju proizvoda od kave, čaja i matea, vidi 10.83
 • proizvodnju napitaka kojima je baza alkohol, vidi 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05
 • proizvodnju bezalkoholnog vina, vidi 11.02
 • proizvodnju bezalkoholnog piva, vidi 11.05
 • proizvodnju leda, vidi 35.30
 • flaširanje i etiketiranje, vidi 46.34 (ako se obavlja u sklopu veletrgovine) i 82.92 (ako se obavlja uz naplatu ili na osnovi ugovora)