Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

Proizvodnja celuloze

Proizvodnja papira i kartona

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja papira i kartona

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju papira i kartona namijenjenih daljnjoj industrijskoj preradi

Ovaj razred također uključuje:

 • daljnju preradu papira i kartona:
  • premazivanje, prekrivanje i impregniranje papira i kartona
  • proizvodnju kraft papira
  • proizvodnju laminata i folija ako su laminirani papirom ili kartonom
 • proizvodnju ručno izrađenog papira
 • proizvodnju novinskog papira i ostalog papira za printanje i pisanje
 • proizvodnju celulozne vate i vrpca od celuloznih vlakana
 • proizvodnju karbonskog papira ili papira sa šablonama u rolama i listovima

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju valovitog papira i kartona, vidi 17.21
 • proizvodnju dalje prerađenih predmeta od papira, kartona ili celuloze, vidi 17.22, 17.23, 17.24, 17.29
 • proizvodnju premazanog ili impregniranog papira, gdje je premaz ili impregnat glavni sastojak, vidi razred u kojem je razvrstana proizvodnja premaza ili impregnata
 • proizvodnju abrazivnog papira, vidi 23.91