Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Lijevanje metala

Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora

Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika

Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

Obrada nuklearnoga goriva

Proizvodnja aluminija

Proizvodnja bakra

Proizvodnja olova, cinka i kositra

Proizvodnja ostalih obojenih metala

Proizvodnja plemenitih metala

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja plemenitih metala

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju plemenitih metala:
  • proizvodnju i rafiniranje neobrađenih plemenitih metala: zlata, srebra, platine itd. od kovina i otpada
 • proizvodnju legura od plemenitih metala
 • proizvodnju poluproizvoda od plemenitih metala
 • posrebrivanje običnih metala
 • pozlaćivanje običnih metala ili srebra
 • platiniranje zlata, srebra ili običnih metala

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju žice od tih metala vučenjem
 • proizvodnju pločastih listića od plemenitih metala

Ovaj razred isključuje:

 • lijevanje lakih i obojenih metala, vidi 24.53, 24.54
 • proizvodnju nakita od plemenitih metala, vidi 32.12