Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće

Proizvodnja pletene i kukičane odjeće

Proizvodnja proizvoda od krzna

Proizvodnja proizvoda od krzna

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja proizvoda od krzna

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju predmeta od krzna:
  • krznene odjeće i pribora
  • spojena krzna u oblike kao što su ploče, vrpce, trake itd.
  • raznovrsne predmete od krzna: prostirke za pod, jastuci (nepunjeni), industrijske krpe za poliranje

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju sirovih koža s krznom, vidi 01.4, 01.70
 • proizvodnju sirovih koža, vidi 10.11
 • proizvodnju imitacije krzna (dugodlake tkanine dobivene tkanjem ili pletenjem), vidi 13.20, 13.91
 • proizvodnju pokrivala za glavu od krzna, vidi 14.19
 • proizvodnju odjeće ukrašene krznom, vidi 14.19
 • doradu i bojenje krzna, vidi 15.11
 • proizvodnju čizama ili cipela s krznenim dijelovima, vidi 15.20