Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja obuće

Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna

Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju kovčega, ručnih torbica i slično, od kože, kožnih ostataka ili drugih materijala, npr. plastičnih folija, tekstila, vulkanfibera (kartona), pri čemu se koristi ista tehnologija kao i za kožu
 • proizvodnju sedlarskih i remenarskih proizvoda
 • proizvodnju nemetalnog remena za satove (npr. platnenoga, kožnoga, plastičnoga)
 • proizvodnju raznih proizvoda od kože ili kožnih ostataka: pogonskog remena, britvi itd.
 • proizvodnju kožnih vezica za cipele
 • proizvodnju korbača i bičeva za konje

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju kožne odjeće, vidi 14.11
 • proizvodnju kožnih rukavica i šešira, vidi 14.19
 • proizvodnju obuće, vidi 15.20
 • proizvodnju sjedala za bicikle, vidi 30.92
 • proizvodnju remena za satove od plemenitih kovina, vidi 32.12
 • proizvodnju remena za satove od neplemenitih kovina, vidi 32.13
 • proizvodnju linijsku sigurnosnih pojaseva i ostalih pojaseva za profesionalnu uporabu, vidi 32.99