Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova

Proizvodnja komunikacijske opreme

Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računala i periferne opreme

Proizvodnja računala i periferne opreme

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja računala i periferne opreme

Ovaj razred uključuje proizvodnju i/ili sklapanje elektroničkih računala kao što su glavno računalo (centralna jedinica), stolno računalo, prijenosno računalo (laptop) i računalni server (poslužitelj) te računalne periferne opreme kao što su uređaji za pohranu podataka i ulazni/izlazni uređaji (pisači, monitori, tipkovnice). Računala mogu biti analogna, digitalna ili hibridna. Digitalna računala, kao najčešća vrsta, su uređaji koji rade sljedeće: (1) pohranjuju programe obrade ili programe i podatke nužne za izvršenje programa; (2) mogu se slobodno programirati ovisno o zahtjevima korisnika; (3) izvode aritmetička izračunavanja specificirana po korisniku; i (4) izvode bez upletanja čovjeka, obrade programa koji zahtijevaju od računala da modificiraju njegovo izvršenje logičkom odlukom, za vrijeme trajanja procesa. Analogna računala sposobna su istodobno izvoditi matematičke module i uključivati najmanje jednu analognu kontrolu i programske elemente. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju stolnih računala
 • proizvodnju prijenosnih računala
 • proizvodnju glavnog računala (centralne jedinice)
 • proizvodnju dlanovnika (npr. PDA)
 • proizvodnju magnetskih diskovnih pogona, memorijskih štapića (flash drive uređaji) i ostalih uređaja za pohranu podataka
 • proizvodnju optičkih diskovnih pogona ( CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
 • proizvodnju pisača
 • proizvodnju monitora
 • proizvodnju tipkovnica
 • proizvodnju svih vrsta miševa, palica za igru (joysticks) i pomičnih kuglica (trackball)
 • proizvodnju računalnih terminala za posebne namjene
 • proizvodnju računalnih poslužitelja
 • proizvodnju skenera, uključujući čitače linijskih kodova
 • proizvodnju čitača pametnih kartica
 • proizvodnju kaciga za virtualnu stvarnost
 • proizvodnju računalnih projektora (videoprojektora)

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju računalnih terminala kao što su bankomati; uređaja namijenjenih elektroničkom plaćanju roba i usluga na prodajnim mjetima (POS terminali), mehanički neupravljanih
 • proizvodnju višefunkcionalne uredske opreme pomoću koje se mogu napraviti dvije ili više radnji i to: ispis, skeniranje, kopiranje, faksiranje

Ovaj razred isključuje:

 • umnožavanje snimljenih zapisa (računalnih medija, zvuka, videa, itd.), vidi 18.20
 • proizvodnju elektroničkih komponenata i elektroničkih sklopova koji se koriste u računalima i perifernim uređajima, vidi 26.1
 • proizvodnju unutarnjih/vanjskih računalnih modema, vidi 26.12
 • proizvodnju kartica sučelja, modula i sklopova, vidi 26.12
 • proizvodnju modema, noseće opreme, vidi 26.30
 • proizvodnju digitalnih komunikacijskih sklopki, opreme za komunikaciju podacima (npr. mostova, usmjerivača, pristupnika), vidi 26.30
 • proizvodnju elektroničkih uređaja za široku potrošnju, kao što su CD i DVD-uređaji, vidi 26.40
 • proizvodnju televizijskih monitora i zaslona, vidi 26.40
 • proizvodnju konzola za videoigre, vidi 26.40
 • proizvodnju praznih optičkih i magnetskih medija koji se koriste s računalima ili ostalim uređajima, vidi 26.80