Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja proizvoda koksnih peći

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda

Ovaj razred uključuje proizvodnju tekućih i plinovitih goriva te drugih proizvoda od sirove nafte, bitumenoznih minerala ili proizvoda njihovih frakcija. Rafiniranje nafte uključuje samo jednu ili neke od sljedećih djelatnosti: frakcioniranje, izravnu destilaciju sirove nafte i krekiranje. Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju motornih goriva: benzina, kerozina itd.
  • proizvodnju destiliranih goriva: lakih, srednjih i teških, rafiniranih plinova kao što su etan, propan butan itd.
  • proizvodnju mazivih ulja i maziva na bazi nafte te na bazi otpadnog ulja
  • proizvodnju proizvoda za petrokemijsku industriju te potrebe cestogradnje
  • proizvodnju različitih proizvoda: bijelog špirita (drvnog alkohola), vazelina, parafina, voska itd.
  • proizvodnju naftnog briketa
  • miješanje biogoriva tj. miješanje alkohola s naftom (npr. gazohol)

Ovaj razred također uključuje:

  • proizvodnju briketiranog treseta
  • proizvodnju briketiranog kamenog ugljena i briketiranog lignita