Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Lijevanje metala

Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora

Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika

Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju visokih pećih, konvertera od čelika i valjaonica
 • proizvodnju sirovog željeza i zrcalnoga željeza u komadima, blokovima ili drugim primarnim oblicima
 • proizvodnju ferolegura
 • proizvodnju čeličnih proizvoda izravnom redukcijom željeza te ostalih spužvastih proizvoda od željeza
 • proizvodnju željeza iznimne čistoće dobivenog elektrolizom ili nekim drugim kemijskim procesom
 • taljenje mljevenog ingota od željeza i čelika
 • proizvodnju željeza u granulama i u prahu
 • proizvodnju ingota od čelika ili ostalih primarnih oblika
 • proizvodnju polugotovih proizvoda od čelika
 • proizvodnju toplo, hladno i ravno valjanih proizvoda od čelika
 • proizvodnju toplo valjanih šipki i motki od čelika
 • proizvodnju toplo valjanih otvorenih profila čelika
 • proizvodnju piling ploča od čelika te zavarenih otvorenih profila od čelika
 • proizvodnju proizvoda od čelika za izgradnju kolosijeka (nesastavljenih šina)

Ovaj razred isključuje:

 • hladno vučenje žica, vidi 24.31