Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Prerađivačka industrija, d. n.

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

Proizvodnja sportske opreme

Proizvodnja sportske opreme

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja sportske opreme

Ovaj razred uključuje proizvodnju sportske i atletske opreme (osim odjeće i obuće). Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju predmeta i opreme za sport, igre na otvorenom i u zatvorenom prostoru, od bilo kojeg materijala:
  • tvrdih i mekanih lopti, lopti na napuhavanje
  • reketa, batina, palica za golf
  • skija, vezova i štapova
  • skijaških cipela (pancerica)
  • dasaka za jedrenje i surfanje
  • rekvizita za sportski ribolov, uključujući mreže
  • rekvizita za lov i alpinističko uspinjanje itd.
  • sportskih rukavica i sportskih pokrivala za glavu od kože
  • bazena za plivanje (prirodnih) i bazena na punjenje itd.
  • klizaljki, koturaljki itd.
  • lukova i strijela
  • gimnastičke opreme, opreme za fitnes-centre i atletske opreme

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju jedara za čamce, vidi 13.92
 • proizvodnju sportske odjeće, vidi 14.19
 • proizvodnju sedlarskih i remenarskih proizvoda, vidi 15.12
 • proizvodnju držača za bičeve i štapove, vidi 15.12
 • proizvodnju sportske obuće, vidi 15.20
 • proizvodnju sportskog oružja i streljiva, vidi 25.40
 • proizvodnju metalnih utega koji se koriste za dizanje u sportu, vidi 25.99
 • proizvodnju sportskih vozila, osim tobogana i slično, vidi odjeljke 29 i 30
 • proizvodnju čamaca, vidi 30.12
 • proizvodnju biljarskih stolova, vidi 32.40
 • proizvodnju ušnih i nosnih čepova (npr. za bazene i za zaštitu od buke), vidi 32.99
 • popravak sportske opreme, vidi 95.29